College wil moties over evaluatie van overstromingen niet in de raad

Foto: Facebook Dorpsraad Buggenum

LEUDAL – Het college van B&W van Leudal raadt de gemeenteraad dringend af de door Ronduit Open ingediende moties omtrent de overstromingen in juli en de evaluatie daarvan, in de gemeenteraad te behandelen.

De argumentatie daarbij is dat er een evaluatie komt, die het college geheel in eigen hand wil houden en dat die moet worden afgewacht.

Formeel
Het voorstel van het college gaat volgens de fractie Ronduit Open alleen maar over de formele setting: hoe zijn organisaties met elkaar omgegaan, zijn procedures correct gevolgd en meer van dat soort zaken. ‘Men is niet van plan de ervaringen van burgers in de evaluatie mee te nemen’ aldus raadslid Mathieu Wagemans van die partij. ‘Echter, de informatie over een te laag inlaatpunt van het retentiebekken en het risico dat bij hoogwater burgers daardoor extra risico liepen, is afkomstig van het college zelf. In een brief aan de minister van 2 maart schrijft men daarover. De evaluatie doet aan die feiten niets af en voegt er niets aan toe. Maar blijkbaar komt het niet goed uit dat deze feiten nu op tafel komen, waaruit blijkt dat men het risico bewust heeft geaccepteerd. Wij hechten dus aan behandeling in de gemeenteraad. Burgers hebben er recht op de feiten te kennen’ zo besluit het raadslid.

Reacties