Ruim 1400 nieuwe aanvragen bij Nationaal Rampenfonds voor solidariteitsgift

Foto: Facebook Dorpsraad Buggenum

LIMBURG – Het Nationaal Rampenfonds heeft de afgelopen weken nog eens ruim 1400 nieuwe aanvragen ontvangen van gedupeerden in Limburg die ernstige waterschade hebben geleden aan hun woning.

In totaal zijn er nu meer dan 2800 huishoudens die aanvragen hebben gedaan voor de solidariteitsgift van 1000 euro via Giro 777. De aanvragen uit de eerste tranche zijn inmiddels afgewerkt en het geld zal deze week aan alle gedupeerden zijn uitgekeerd.

Toename
De aanvragen van de tweede tranche worden zo snel mogelijk beoordeeld en het geld zal voor 1 oktober aan gedupeerden worden betaald. De termijn voor nieuwe aanvragen sloot op 1 september. Het Nationaal Rampenfonds heeft in de tweede aanvraagtermijn duidelijk gemaakt dat het uitgangspunt bij de beoordeling is dat mensen die in hun (eigen) woonsituatie zwaar te lijden hebben gehad van de watersnoodramp, in aanmerking komen voor de solidariteitsgift van 1000 euro. Dit heeft het aantal aanvragen doen toenemen.

Projecten
Steunaanvragen voor (burger)initiatieven van maatschappelijke organisaties kunnen nog worden ingediend bij het Nationaal Rampenfonds. Omdat het indienen van projectplannen de nodige voorbereiding kost, heeft het Nationaal Rampenfonds besloten de termijn hiervoor te verlengen tot 1 januari 2022. Oorspronkelijk liep deze termijn tot 1 oktober 2021.

Blij
Geert Jan Hamilton, secretaris van het Nationaal Rampenfonds zegt dat ‘het fonds zich de komende maanden blijft inzetten voor een goede en doelmatige besteding van de middelen die het van zijn donateurs heeft ontvangen, voor het oplossen van de gevolgen van de verschrikkelijke overstromingsramp. We zijn blij dat de zwaarst getroffen huishoudens een steuntje in de rug hebben ontvangen en verwachten veel herstelprojecten van organisaties financieel te kunnen gaan ondersteunen.’

Verantwoording
De actie van het Nationaal Rampenfonds startte op 16 juli 2021 en leverde tot op heden ruim 11 miljoen euro op. Op de website van het Nationaal Rampenfonds zal te zijner tijd informatie verschijnen over de toegekende projecten en de besteding van de gelden.

Reacties