‘Applaus had vergezeld moeten gaan met welgemeende excuses’

Foto: Facebook Michel Graef

LEUDAL – ‘We hebben geapplaudisseerd voor de inspanningen van vrijwilligers, die nodig waren vanwege het verzaken door overheden van hun verantwoordelijkheden.’ Dat zegt raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open), nu hij over meer informatie beschikt over de ontwikkelingen rondom de overstromingen door het hoge Maaswater in juli.

In de raadsvergadering van die maand riep de burgemeester de raadsleden op te klappen voor het vele werk van vrijwilligers, tijdens en voorafgaand aan de overstroming. ‘Dat hebben we uiteraard met grote overtuiging en met diep respect gedaan’ zegt Wagemans nu. ‘Maar het geeft ook een dubbel gevoel. Achteraf bezien had dat applaus vergezeld moeten gaan van het aanbieden van onze welgemeende excuses. Die excuses zijn ook op hun plaats naar alle getroffenen. Met applaus kunnen we dus niet volstaan.’

Retentiebekken
Woensdag
vroeg Wagemans aandacht voor de evaluatie van de overstromingen. Nu licht hij toe: ‘De dijkkroon van de dijk aan de westelijke zijde van het Lateraalkanaal is gelegen op 21.55 NAP. De huidige inlaathoogte bevindt zich p 20.00 NAP. De gewenste en beoogde inlaathoogte bevindt zich op 20.80 NAP. Wanneer door het Ministerie dan wel Rijkswaterstaat de verhoging van de inlaat was gerealiseerd zoals afgesproken, dan zou het noordelijk retentiebekken bij de hoogste stand van de Maas in juli niet zijn volgestroomd. En dus zou er dan geen schade zijn ontstaan voor panden in of nabij het retentiebekken.’

Aansprakelijk
Volgens Wagemans waren gemeente en Rijkswaterstaat er van op de hoogte dat, zolang de inlaathoogte niet zou worden verhoogd, er sprake was van een extra risico. ‘Rijkswaterstaat heeft, ondanks genomen besluiten, er bewust voor gekozen de verhoging van de inlaat achterwege te laten door deze niet de vereiste prioriteit te geven. Dat leidt tot een grond voor aansprakelijkheid. Men was op de hoogte van het risico en heeft nagelaten genomen besluiten tijdig uit te voeren.’ Dat is extra schrijnend omdat de gemeente Leudal tijdens een procedure bij de Raad van State heeft beweerd dat er geen extra risico zou ontstaan op overstromingen door een wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied. ‘Met geen woord is in deze procedure aan de orde gesteld dat, als gevolg van maatregelen rond de Maas, er sprake was van een groter risico. De nodige extra maatregelen werden wel afgesproken, maar nooit uitgevoerd’ zegt het raadslid.

Inventarisatie
Wagemans vindt nu dat er niet moet worden gewacht op de uitkomsten van een evaluatie, maar dat onmiddelijke actie nodig is. Volgens hem moet de gemeente een formele aansprakelijkheidstelling indienen bij het Ministerie c.q. Rijkswaterstaat en een volledige inventarisatie maken, van iedereen die schade heeft geleden als gevolg van het vollopen van het noordelijk retentiebekken. Daaronder zijn bewoners van Kemp (Horn) en Broekweg (Haelen). Daarnaast moet er volgens het raadslid een onafhankelijk evaluatieonderzoek komen, in opdracht van bij de overstromingen rond het noordelijk retentiebekken betrokken overheden. ‘Niet alleen Rijkswaterstaat was op de hoogte van het risico, maar ook de gemeente Leudal. Dat blijkt uit een brief van het college aan de minister’ zegt Wagemans.

Reacties