Wagemans (Ronduit Open): ‘Zorgde het niet nakomen van afspraken voor grotere overstromingsschade?’

Foto: Facebook Dorpsraad Buggenum

LEUDAL – Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) zegt over informatie te beschikken waaruit zou blijken dat in het verleden gemaakte afspraken tussen overheden over maatregelen tegen overstromingsgevaar, niet zijn nagekomen.  Wagemans sluit niet uit dat dit voor gedupeerden een basis voor schadeclaims zou kunnen worden.

In juli vroeg Wagemans al aandacht voor de evaluatie van de gebeurtenissen rond de overstromingen. Hij stelde ook voor dat de gemeenteaad zou worden betrokken bij de formulering van vragen die in de evaluatie aan de orde zouden moeten komen. Het college van B&W liet in augustus echter weten de evaluatie als een college-aangelegenheid te beschouwden. De gemeenteraad zal pas later over de resultaten worden geïnformeerd.

Retentiebekken
Wagemans betreurt het dat de gemeenteraad niet bij de opdrachtformulering voor het evaluatieonderzoek wordt betrokken. Bovendien heeft hij nu extra vragen, waarvan er één dus is of het college ervan op de hoogte was dat door het niet nakomen van afspraken de overstromingsschade groter zou uitvallen. Wagemans: ‘Zou, uitgaande van de hoogste waterstand in juli, het retentiebekken niet zijn volgelopen wanneer de inlaat vanaf de Maas tijdig zou zijn verhoogd zoals was afgesproken? En zou het retentiebekken, als dat ook bij een hogere inlaat zou zijn volgelopen, later zijn volgelopen waardoor er meer tijd was geweest voor het aanbrengen van noodvoorzieningen?’

Aansprakelijk
Van de antwoorden op die vragen hangt volgens Wagemans af of de door particulieren geleden schade wel geheel of deels voor rekening moet blijven van de inwoners. Verder is het nog de vraag welke instantie dan aansprakelijk moet worden gehouden en welke stappen het college gaat zetten – voor zover andere partijen dan de gemeente aansprakelijk moeten worden gehouden –  om schadeloosstelling te realiseren, zo stelt het raadslid.

Inbraak
Er speelt verder nog een probleem. Tijdens de periode van hoogwater is eigenaren en huurders verboden hun panden te bezoeken. Dat heeft in een aantal situaties geleid tot extra schade door inbraak. Wagemans wil daarom ook weten hoe het college denkt over vergoeding van dergelijke extra schades, die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden wanneer dat verbod niet was ingesteld.

 

Reacties