Bedrijventerrein Ittervoort moet veel groener worden

Foto: Pixabay - despoticlick (CC0-Publid Domain)

ITTERVOORT –  Nederland telt ruim 3000 bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Veel van deze terreinen zijn echter niet toekomstbestendig. Het zijn grijze, versteende gebieden met weinig groen en water.

Het kan vaak veel duurzamer, gezonder en aantrekkelijker. Ook op het bedrijventerrein in Ittervoort bijvoorbeeld.

Vergroening
Leudal heeft via het Nationaal Groeifonds een aanvraag gedaan voor het bedrijventerrein in Ittervoort, om dit te gaan vergroenen. De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg heeft deze aanvraag ook gedaan voor Zevenellen. Medio september wordt duidelijk of het bedrijventerrein in Ittervoort in aanmerking komt voor het vergroeningsprogramma. Er wordt gestart met een pilot van tien bedrijventerreinen, waarbij gekeken wordt naar de geografische spreiding en diversiteit van de typen bedrijventerreinen.

Werkplezier
Door de bedrijventerreinen te vergroenen wordt een bijdrage geleverd aan een klimaatbestendiger Nederland, werkplezier, gezondheid en productiviteit. Maar ook aan de verbinding tussen stad en buitengebied, voor mens, plant en dier. De gemeente Leudal dient de aanvraag voor bedrijventerrein Ittervoort in samen met BIZ Ittervoort. Wethouder Piet Verlinden (Samen Verder): ‘We vinden het belangrijk dat we waar mogelijk blijven vergroenen en inzetten op een duurzaam Leudal. Daarnaast sluit de deze vergroening goed aan bij onder meer onze omgevingsvisie en de regionale aanpak bedrijventerreinen vanuit Samenwerking Midden-Limburg.

Ecosysteem
Wethouder Robert Martens (D66): ‘Natuurlijk hopen we dat we meegenomen worden in de pilot. Niet alleen om zo een van de eerste te kunnen zijn in Nederland die hier extra aandacht aan gaat geven, maar vooral ook om te bijdrage te kunnen leveren aan de biodiversiteit. Ook op bedrijventerreinen moet er aandacht komen voor ons ecosysteem.’

Reacties