Gemeente controleert panden op spookbewoning

Foto: Facebook Politie Eindhoven

LEUDAL – Leudal controleert uiteenlopende panden binnen de gemeente. In het eerste half jaar van 2021 gebeurde dat al bij 42 panden, die onderzocht werden op zogenoemde spookbewoning. Daarnaast werden 59 panden preventief bezocht binnen de verdere aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Daarnaast werden hercontroles uitgevoerd panden waar in het verleden een drugslab of hennepkwekerij is aangetroffen.

Overbewoning
Spookbewoning wil zeggen dat een woning op papier leeg staat, maar in de praktijk wel degelijk wordt bewoond. Bij controle werden zeven panden aangetroffen waar dit het geval bleek. In deze gevallen kan het gaan om woonfraude, overbewoning, of fraude met uitkeringen of toeslagen. In de meeste gevallen ging het echter om woningen waar mensen zich om verklaarbare redenen (nog) niet hadden ingeschreven. Op zeven andere adressen werd niemand aangetroffen, maar waren er wel signalen van bewoning. Daar wordt op korte termijn opnieuw gecontroleerd. Op vijf adressen werden arbeidsmigranten aangetroffen. Deze adressen worden meegenomen in de aanschrijving voor het bijhouden van het nachtregister. Op het bijhouden van het nachtregister gaat de gemeente eveneens frequenter controleren.

Positief
‘Dankzij deze controles wordt informatie opgehaald over signalen van ondermijnende criminaliteit in onze gemeente’ verklaarde burgemeester Schmalschläger. ‘Twee bewoners gaven tijdens de controle aan wel eens benaderd te zijn om een loods te verhuren voor criminele activiteiten. Deze personen waren zich ervan bewust dat je maar één keer nee kunt zeggen en hebben hun loods dan ook niet verhuurd. We merken dat de controles door de meeste bewoners positief wordt ontvangen en ze openstaan voor een gesprek over ondermijnende criminaliteit.’

Bewustwording
De controles hebben dan ook mede tot doel de bewustwording onder inwoners te vergroten. Spookbewoning wordt ook vaak ingezet door criminelen die onder de radar willen blijven. Ook kan het voorkomen dat het pand wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het vervaardigen van drugs of de opslag van illegale zaken. Maar er kan ook sprake zijn van ondermijnende criminaliteit in de vorm van uitbuiting van arbeiders. Illegale bewoning kan hoe dan ook gevaar opleveren voor bewoners en voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstaand pand. Bij het signaleren van ondermijnende criminaliteit is de rol van inwoners en ondernemers dus ontzettend belangrijk. Alle vormen van ondermijnende criminaliteit kunnen (anoniem) gemeld worden via de gemeentelijke website, M (0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl) of de politie: 0900-8844 (wel politie, geen spoed) of 112 (spoed).

Reacties