Parochiezaal komt in handen van Stichting Gemeenschapshuis Hunsel

Foto: Facebook Sint Cecilia Hunsel

HUNSEL – Het college van B&W in Leudal heeft besloten om in te stemmen met het voorstel de parochiezaal in Hunsel over te dragen aan Stichting Gemeenschapshuis Hunsel. Op dit moment is de parochiezaal nog eigendom van fanfare Sint Cecilia.

De parochiezaal heeft op dit moment slechts beperkte mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Daarnaast is groot onderhoud nodig en kan en wil de fanfare de lasten voor beheer en exploitatie niet langer alleen voor rekening nemen.

Ontmoetingsplaats
De parochiezaal fungeert voor de gemeenschap Hunsel als ontmoetingsplaats. De heer Christophe van de genoemde stichting: ‘We zijn blij met de steun van de gemeente Leudal bij de verwerving van de zaal. Hiermee kunnen we de eerste stappen gaan zetten naar een toekomstbestendige ruimte, waar de inwoners en verenigingen van Hunsel zich thuis kunnen voelen.’ Om tot een stichting te komen zijn de verenigingen begeleid door de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)/Spirato.

Kosten
Het college voorziet in de kosten voor het vormen van de stichting en daarmee gerelateerde zaken. Wethouder Stan Backus (Ronduit Open): ‘Met het burgerinitiatief in Hunsel wordt een goede richting gegeven aan ons accommodatiebeleid, waarin de ontwikkelopgave prioriteit heeft.’ De daadwerkelijke overdracht van het eigendom van de parochiezaal dient nog plaats te vinden.

Reacties