Kwijtschelding huur buitensportaccommodaties ook voor eerste kwartaal 2021

Foto: Pixabay - taniadimas (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De regeling om huren van gemeentelijke buitensportaccommodaties kwijt te schelden is in Leudal ook van toepassing voor de periode januari tot en met maart 2021.

Het financiële nadeel door de coronamaatregelen werd voor buitensportaccommodaties al eerder gecompenseerd in 2020, voor de periodes maart tot en met en oktober tot en met december.

Veertig miljoen
Om de compensatie te bekostigen doet de gemeente een beroep op een landelijke beleidsregel. Via deze regeling stelt de Rijksoverheid een totaalbedrag van 40 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders, die dit inzetten als tegemoetkoming aan huurders van sportaccommodaties.

Omzetverlies
Naast kwijtschelding van huur bestaat voor amateursportorganisaties, die in het eerste kwartaal van 2021 ten minste 10 procent omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen, de mogelijkheid om rechtstreeks bij de rijksoverheid een tegemoetkoming aan te vragen. Indien het totaal aangevraagde bedrag het beschikbare budget overschrijdt, wordt er naar rato uitgekeerd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt ook het bedrag dat de gemeente Leudal aan de verenigingen kwijtscheldt naar rato bijgesteld. Voor meer informatie over deze regeling: www.dus-i.nl.

Reacties