Leudal boekt positief resultaat van 3,5 miljoen

Foto: Pixabay - QuinceCreative (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De gemeente Leudal sluit het boekjaar 2020 af met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro.

Na een aantal jaren waarin de gemeente genoodzaakt was stevig te bezuinigen om de zaken financieel op orde te krijgen, is verantwoordelijk wethouder Piet Verlinden (Samen Verder) blij met dit resultaat. ‘Het is de optelsom van strakker sturen en terughoudend begroten’ zegt hij.

Corona
De wethouder is echter wel realistisch. Om ook de komende jaren een sluitende begroting te houden, blijft het nodig om verstandige financiële keuzes te maken. De coronacrisis had ook impact op de financiën van de gemeente. Vanuit het rijk kwamen in 2020 wel extra middelen beschikbaar om met de gevolgen van de coronacrisis om te kunnen gaan, zoals de TOZO-regeling om ondernemers financieel te ondersteunen. In 2020 werden verder budgetten tussentijds bijgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de inkomsten uit de toeristenbelasting. Toen echter bleek dat veel mensen in eigen land op vakantie gingen, leverde dat weer extra inkomsten op.

Sociaal domein
Een van de terreinen waar veel werk is verzet, is het sociaal domein. Een kwalitatief goed en betaalbaar sociaal domein vormt voor elke gemeente een uitdaging sinds de overheveling van die taken vanuit het Rijk in 2015. Er werd in 2020 ingezet op een goede en betaalbare toekomst Wmo en de jeugdzorg. De gemaakte afspraak met de gemeenteraad om aanvullend 550.000 euro te bezuinigen werd gerealiseerd.

Voorstelen
De raad wordt voorgesteld om middelen beschikbaar te stellen om onder meer de impact van de coronacrisis op een goede manier het hoofd te bieden. Daarnaast wil het college een bedrag van 1,5 miljoen euro reserveren voor projecten die bijdragen aan een aantrekkelijke woonomgeving voor inwoners van Leudal. Ook wil men investeren in ondersteuning bij onderwijsdossiers, zoals de huisvesting van scholengemeenschap Sint Ursula en de gevolgen van (mogelijke) sluiting van basisscholen Kelpen-Oler, Heibloem en Buggenum. Op dinsdag 13 juli neemt de raad hierover een besluit.

Reacties