Eer­be­toon aan co­ro­nahel­pers in Gou­den Boek van de pro­vin­cie Lim­burg

Foto: Provincie Limburg

LIMBURG – Met een speciale pagina in het Gouden Boek eert de provincie Limburg alle zorgverleners, hulpverleners en iedereen die in Limburg actief heeft bijgedragen de coronacrisis en de gevolgen ervan te bestrijden.

Het is daarmee niet alleen een eerbetoon aan zorgverleners in ziekenhuizen, verpleeginstellingen, thuiszorg of huisartspraktijken, maar ook aan politie, brandweer, boa’s, ondernemers, onderwijsgevenden en andere functionarissen en burgers die de maatschappij onder moeilijke omstandigheden draaiend hebben gehouden.

Handtekeningen
Onder deze speciale pagina staan vier handtekeningen. Gouverneur Johan Remkes ondertekende namens de provincie Limburg. Verder hebben de voorzitters van de Veiligheidregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord, respectievelijk Annemarie Penn-te Strake en Antoin Scholten hun handtekening onder de pagina in het Gouden Boek gezet. Ook oud-gouverneur Theo Bovens, die begin dit jaar het plan opvatte voor deze pagina in het Gouden Boek, zette zijn handtekening.

De laatste alinea van de tekst in het Gouden Boek luidt:

‘Een groot appèl werd gedaan
op degenen die de crisis bestreden;
specifiek op zorgverleners, hulpverleners
en op allen die Limburg draaiende hielden.
Generiek op alle Limburgers’

Speciale gebeurtenissen
In het Gouden Boek van de provincie Limburg worden speciale gebeurtenissen gememoreerd, zoals bezoeken van het Koninklijk Huis, ontvangsten van staatshoofden of bijzondere jubilea.

Reacties