Richtlijnen overkappingen en uitbreiding terrassen horecagelegenheden

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Het is horecaondernemers tot 1 november 2021 toegestaan om bouwwerken, zoals overkappingen, tenten en windschermen tijdelijk te plaatsen op het reguliere vergunde terras. Hiervoor moet een gedoogbeschikking worden aangevraagd bij de gemeente.

Om overlast te beperken en de veiligheid te waarborgen zijn richtlijnen opgesteld. Dit om eventuele verzoeken op een gelijkwaardige manier te beoordelen.

Informatie
Alle verzoeken moeten voldoen aan deze richtlijnen. Wanneer een verzoek voor een terrasoverkapping of tent wordt ingediend en het voldoet aan deze richtlijnen, wordt een gedoogbeschikking verleend. Om een gedoogbeschikking voor tijdelijke tent of overkapping te kunnen krijgen, heeft de gemeente naast de informatiegegevens van de aanvrager en het horecabedrijf de volgende informatie nodig:

  • een situatietekening van het terras waarop is aangegeven waar de voorziening geplaatst zal worden;
  • een toelichting waarin u aangeeft wat u gaat plaatsen en wat de afmetingen daarvan zijn;
  • informatie waaruit blijkt dat de overkapping voldoet aan de gestelde voorwaarden, waaronder technische gegevens zoals een bouwboek of tentboek;
  • mobiel telefoonnummer waarop de aanvrager bereikbaar is voor eventuele vragen.

Ten behoeve van de snelheid van de afhandeling van de aanvragen wordt verzocht alle vereiste informatie te sturen naar [email protected]

Covid-19
Op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is opening van terrassen op dit moment enkel toegestaan indien het terras aan de bovenkant open is of tenminste aan drie zijden open is. Zolang deze bepaling niet is aangepast zal die regel voorrang hebben op de bepaling in de voorwaarden in of behorend bij de gedoogbeschikking. Een zijde wordt als ‘open’ gezien wanneer er 50 centimeter tussen afscheiding en bovenkant zit.

Tijdelijke uitbreiding
Het is mogelijk om het reguliere, vergunde terras bij een horeca-inrichting tijdelijk uit te breiden – net zoals in 2020 – door middel van een gedoogbeschikking. Dit kan tot en met 31 oktober 2021. Als hiervoor extra gemeentegrond nodig is, worden hiervoor geen extra huurkosten in rekening gebracht voor de extra oppervlakte gemeentegrond. Om een gedoogbeschikking voor een tijdelijke uitbreiding van het terras te kunnen krijgen, is naast de informatiegegevens van de aanvrager en het horecabedrijf de volgende informatie nodig:

  • Locatie, situatietekening van de uitbreiding van het terras
  • Indeling van het terras met meubilair enz
  • Toestemming van grondeigenaar als degene die aanvraagt niet de eigenaar is van de grond of aangeven dat er sprake is van gemeentegrond
  • Schriftelijke toestemming van de naastgelegen bedrijven en omwonenden dat zij instemmen met de uitbreiding van het terras
  • Mobiel telefoonnummer waarop de aanvrager bereikbaar is voor eventuele vragen.

Vragen
Ook hierbij is het van belang voor de snelheid van de afhandeling dat alle informatie tegelijk wordt doorgestuurd. Verder is het raadzaam door te geven als u het terras op dezelfde wijze wilt uitbreiden als vorig jaar. Als dit namelijk het geval is kan uw aanvraag sneller afgehandeld worden. Aanvragen kunnen gestuurd worden naar [email protected] Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie nog vragen, neem dan contact op met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte (overkappingen). Marga Silkens en Chantalle Janssen (uitbreiding van terrassen en overige zaken) beantwoorden de vragen graag. Zij zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0475-85.90.00.

Reacties