Handelwijze van SPOLT sterk afgekeurd door gemeenteraad

Foto: Facebook Dorpsraad

LEUDAL – In de raadsvergadering van dinsdagavond is een motie aangenomen die de handelswijze van SPOLT, de aanbieder van het basisonderwijs in Leudal, sterk afkeurt.

De gemeente heeft de plicht om huisvesting voor het basisonderwijs te financieren. SPOLT gaf eind 2020 aan van plan te zijn de twee basisscholen in Kelpen-Oler en Heibloem per 1 augustus 2021 te sluiten. De basisschool van Buggenum zou volgen per 1 augustus 2022. Er zitten dus slechts enkele maanden tussen de datum van bekendmaking en voorgenomen sluiting van de eerste scholen.

Opheffingsnorm
In december sprak de gemeenteraad al uit dat het belang van het openhouden van de basisscholen heel groot is. Vanuit de commissie sociaal werd een raadswerkgroep ingesteld voor het behoud van basisonderwijs in alle kernen van Leudal. Volgens coalitiepartij Ronduit Open heeft SPOLT sinds december op geen enkele wijze het maatschappelijke belang van de kinderen, ouders en gemeenteraad meegewogen in haar voorgenomen besluit. Daarbij trekt de gemeenteraad ook de financiële overwegingen van SPOLT voor de sluitingen in twijfel. ‘Verder is het zo dat de opheffingsnorm voor Leudal, van 51 leerlingen, op ten minste twee basisscholen niet gehaald wordt en voorlopig ook niet gehaald zal worden’ laat de partij weten.

Geschillencommissie
Deze handelswijze van SPOLT past volgens Ronduit Open niet bij de wens van de gemeenteraad om het basisonderwijs in de kleine kernen te behouden en om geen schaalvergroting te forceren. ‘Door deze handelswijze van SPOLT wordt de gemeenteraad van Leudal buitenspel gezet. Dit moet in de toekomst voorkomen worden. Het college en opgerichte werkgroep zijn opgeroepen om waar mogelijk de MR’en van de drie basisscholen te ondersteunen bij de geschillencommissie, om daarmee de genoemde basisscholen in ieder geval nog één jaar open te kunnen houden. Daarnaast heeft de gemeenteraad uitgesproken dat als SPOLT bij haar voorgenomen besluit blijft en daarmee haar eigen handelswijze goedkeurt, gekeken zal worden naar alternatieve aanbieders of naar de mogelijkheid een nieuwe aanbieder te stichten die het primair basisonderwijs in de gemeente Leudal kan verzorgen.

Reacties