Bomeninventarisatie moet binnen vijf jaar zijn afgerond

Foto: Pixabay - agitatus (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De afgelopen periode zijn binnen de gemeente circa 2400 bomen gecontroleerd. Daarbij werden 54 bomen afgekeurd, omdat ze  zijn aangetast door zwammen, een ziekte hebben of dood zijn.

Deze bomen worden veiligheidshalve deze maand gekapt.

VTA
Wachten tot het najaar is geen optie. In verband met het vogelbroedseizoen en de wet Natuurbescherming worden vóór de kap de bomen wel gecontroleerd op nesten en aanwezigheid van vleermuizen. Jaarlijks worden veel bomen getoetst binnen een vitaliteitsonderzoek, de zogenaamde VTA-controle, oftewel Visual Tree Assessment. Indien bomen gebreken vertonen volgt er een nader technisch onderzoek. Er wordt dan met apparatuur in de boom gekeken. Na deze onderzoeken volgt een rapport. Hierin staat de vitaliteitstoestand van de onderzochte bomen beschreven en eventueel een snoeiadvies. Bomen die zorgen voor onveilige situaties worden afgekeurd. Er wordt dan geadviseerd de boom te kappen.

Externe bedrijven
Jaarlijks snoeit en controleert de gemeente Leudal de gemeentebomen in drie of vier dorpskernen. Binnen vijf jaar zijn de bomen in alle kernen gesnoeid en onderzocht. De bomen in het buitengebied worden onderhouden door externe bedrijven. Ook snoeien zij de bomen in de dorpskernen, die te groot zijn voor de buitendienst. Meer informatie over dit onderwerp is hier te vinden.

 

Reacties