Opnieuw kwijtschelding van huren voor buitensportaccommodaties

Foto: Pixabay - SeppH (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De regeling om de huren van gemeentelijke buitensportaccommodaties kwijt te schelden is opnieuw van toepassing, voor de periode oktober tot en met december 2020.

Eerder vorig jaar werd voor de periode maart tot en met mei het financieel nadeel van de buitensportaccommodaties, naar aanleiding van de genomen coronamaatregelen, eveneens gecompenseerd.

Landelijke regeling
Om deze compensatie te bekostigen doet de gemeente een beroep op een landelijke beleidsregel. Via deze regeling stelt de Rijksoverheid een totaalbedrag van 30 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders, die dit inzetten als tegemoetkoming aan huurders van sportaccommodaties. Naast kwijtschelding van huur bestaat voor amateursportorganisaties, die in het vierde kwartaal van 2020 ten minste 10 procent omzetverlies hebben geleden als gevolg van de coronamaatregelen, de mogelijkheid om rechtstreeks bij de rijksoverheid een aanvraag te doen voor een tegemoetkoming.

Naar rato
Indien het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt, wordt er naar rato uitgekeerd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt het bedrag dat de gemeente Leudal aan de verenigingen kwijtscheldt, ook naar rato bijgesteld. Meer informatie over deze regeling is te vinden op www.dus-i.nl.

Reacties