Leudal Leeft en CJG polsen behoefte aan pedagogische ondersteuning bij trainers en coaches

Foto: Pixabay - joshdick75 (CC0-Public Domain)

HEYTHUYSEN – Leudal Leeft en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg gaan de behoefte aan pedagogische ondersteuning polsen bij trainers en coaches uit Leudal.

Een sportvereniging is een belangrijke omgeving voor kinderen. Het creëren van een sociaal veilig en plezierig leerklimaat draagt namelijk bij aan de ontwikkeling.

Vrijwilligers
Voor veel kinderen is er niets leukers dan samen met vriendjes en vriendinnetjes een sport beoefenen. Om ervoor te zorgen dat de aanpak van verenigingen blijft aansluiten bij hun doelgroep, wordt er onderzocht welke behoeftes er zijn voor pedagogische ondersteuning. In een tijd waarin vrijwilligers schaars zijn en ledenbehoud belangrijker is dan ooit, is het cruciaal dat trainers en coaches de juiste handvaten hebben voor het omgaan met individuen en groepen. Nog te vaak stopt een goedwillende trainer of stopt een speler omdat de sfeer in de groep niet goed is. Leudal Leeft en CJG willen dit voorkomen. Daarom worden verenigingen benaderd om de behoeftes te peilen rondom een sociaal veilig en plezierig sportklimaat.

Vragenlijst
Trainers kunnen in eerste instantie via een online vragenlijst aangeven, tegen welke knelpunten zij aanlopen en waarin zij zich willen ontwikkelen. Ook kunnen trainers hun voorkeur uitspreken voor collectieve digitale ondersteuning met meerdere verenigingen of ondersteuning per vereniging, digitaal of op locatie. Op basis van de reacties wordt de behoefte gepeild onder de Leudalse verenigingen. Na het invullen van de vragenlijst wordt elke vereniging en trainer benaderd door de verenigingsondersteuner van Leudal Leeft voor het vervolg. Meer informatie én de digitale vragenlijst is te vinden via www.leudalleeft.nl.

Reacties