Politie: handhaving openbare orde is primair onze verantwoordelijkheid

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Naar aanleiding van de onlusten na het intreden van de avondklok, hebben meerdere groepen burgers zich spontaan verenigd en al dan niet gemeld bij gemeenten en politie met de intentie om relschoppers tegen te houden.

De politie is primair verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en is bevoegd om geweld te gebruiken, zo benadrukt de politie op haar Facebookpagina. ‘Wanneer burgers hier toch een actieve rol in nemen kan dit leiden tot situaties waarin behulpzame burgers strafbare feiten plegen waartegen de politie, onder het gezag van het Openbaar Ministerie, zal optreden.’

Groot belang
De betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in de eigen omgeving is echter van groot belang, voegt de politie daaraan toe. ‘Er zijn echter meerdere manieren waarop burgers, met inachtneming van de COVID-maatregelen en de avondklok, een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid en openbare orde in hun directe omgeving. Dit wordt al langer aangemoedigd vanuit de overheid. Het gaan dan bijvoorbeeld om buurtpreventie, het actief melden van strafbare feiten of verdachte situaties via 112, en het melden van strafbare feiten via meld misdaad anoniem.

Reacties