Ontbrekende schakel in fietsverbinding Horn wordt binnenkort verholpen

HORN – Met het project Fietsroute N280 wordt de fietsverbinding in Horn tussen de N273 (bij de Oude Baexemerweg) en de toe- afrit van de parallelweg langs de N280 bij het Lateraalkanaal vormgegeven.

Als het provinciale project N280-West is gerealiseerd, zorgt dit traject voor het opheffen van een ontbrekende schakel in een goed gefaciliteerde fietsverbinding tussen Weert en Roermond.

Verblijfsgebied
Tegelijkertijd wordt met het project invulling gegeven aan een al lang bestaande wens om de Rijksweg in Horn, tussen de rotonde bij de Beegderweg en de aansluiting bij de Maaslandstraat, in te richten als verblijfsgebied (30 kilometer zone), hetgeen moet bijdragen aan het tegengaan van de weg als sluiproute. Daarnaast zullen in de aanpassing de haltevoorzieningen voor het openbaar vervoer opgewaardeerd worden.

Bewonersavond
Op 17 september werd het schetsontwerp van het deelproject Maaslandstraat – Haelerweg gepresenteerd tijdens een informatieavond voor aanwonenden. Tijdens deze avond zijn diverse zorgen, kansen en vragen besproken. Daarnaast is er tijdens de presentatie het bovenstaande visualisatiefilmpje getoond. Naar aanleiding van deze bewonersavond is het schetsontwerp de afgelopen maanden op onderstaande hoofdpunten aangepast. Bekijk hier het definitieve schetsontwerp.

  • Parkeervoorzieningen;
    Op diverse locaties zijn enkele parkeerhavens in het ontwerp toegevoegd.
  • Bushaltelocaties;
    In overleg met diverse omwonenden is een alternatieve bushaltelocatie in het ontwerp verwerkt. Deze alternatieve locatie is tevens afgestemd met Arriva.
  • Voetpad zuidzijde Rijksweg;
    Het voetpad aan de zuidzijde van de Rijksweg is daar waar mogelijk verbreed. Het voetpad is volledig doorgetrokken tot aan de doorsteek richting de Maaslandstraat.

Planning
Het gehele project, ‘de ontbrekende schakel’ zal dit jaar aanbesteed worden. Medio 2021 start de uitvoering. Door gefaseerd te werken wordt de overlast voor aanwonenden, ondernemers en gebruikers van de Rijksweg zo veel mogelijk beperkt. Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Erik Beumers ([email protected]) of John Janssen ([email protected]). Bellen kan naar 0475 – 85.90.00.

Reacties