Op zoek naar duurzame warmte uit de grond

LEUDAL – Binnenkort starten in de gemeente Leudal werkzaamheden om de ondergrond beter in beeld te brengen, zodat er nader onderzoek mogelijk is naar aardwarmte.

Aardwarmte is een duurzame energiebron met een veel lagere uitstoot van stikstof. De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek, om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Het moet uitwijzen waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is dus vooral een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Warm water
Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit, vaak op een diepte van 1,5 tot 4 kilomter. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar huishoudens, kantoren, glastuinbouw en lichte industrie gebracht. De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80 procent lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten.

SCAN
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland). Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven in de ondergrond gestuurd, om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Kijk op deze website voor meer informatie over SCAN. Daar staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.

Reacties