Twee extra gemeenteraadsvergaderingen in januari

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Er staan twee extra raadsvergaderingen van de gemeente Leudal gepland op dinsdag 12 en donderdag 14 januari 2021.

Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Benoemingen
De vergaderingen vinden niet fysiek maar digitaal plaats, via het zogenoemde videoconferencing. De vergaderingen zijn openbaar te volgen via de regionale omroep ML5 en via internet. De raadsvergaderingen hebben onder meer het afscheid van wethouder Walraven, het benoemen van raadslid Graef tot wethouder en de beslissing tot het toelaten als raadslid van de heer Engelen op de agenda.

Reacties