Subsidie van het Rijk voor verkeersveiligheidsmaatregelen in Leudal

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De gemeente Leudal ontvangt van de rijksoverheid een bedrag van circa 900.000 euro voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Het gaat daarbij om het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden.

In juli  had Leudal de subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bestaande projecten
De verkeersveiligheidsmaatregelen worden getroffen in verschillende kernen. Gemeenten, maar ook provincies, vervoerregio’s en waterschappen kunnen een rijksbijdrage van 50 procent ontvangen voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Het volledige bedrag is vanuit de Rijksoverheid vastgesteld voor diverse bestaande projecten, die de komende jaren op de planning staan.

Reacties