Economische agenda: kompas voor de komende vier jaar

Het Economic Board, januari 2019
Foto: Gemeente Leudal

LEUDAL – In 2018 startte de gemeente Leudal met het opstellen van een economisch profiel, in samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen.

Een interactief traject met afgevaardigden uit die sectoren heeft geleid tot de economische agenda 2021-2024, die tijdens de raadsvergadering van 15 december wordt besproken.

Arbeidskrachten
Wethouder Piet Verlinden (Samen Verder): ‘Deze economische agenda moet als kompas dienen voor de komende jaren, om Leudal vitaal te houden. Ook na de coronacrisis. Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om te werken met een zowel door ondernemers als onderwijs gedragen economische herstelagenda voor Leudal.’ De focus binnen de agenda ligt op het zoeken, vinden en binden van 4200 arbeidskrachten.

Pijlers
De economische agenda leunt op een viertal pijlers. Allereerst moet de ‘vitaliteit van het buitengebied’ vergroot worden. Dat zou dan moeten gebeuren door innovatieve toepassingen binnen de agribusiness en aandacht voor extra huisvesting en scholing voor internationale werknemers. Daarnaast zou een zogenoemde arbeidsmakelaar de verbindende schakel moeten zijn tussen werkgevers en werknemers. Bovendien zou het innovatieve karakter en duurzaamheid van bedrijven versterkt moeten worden door bedrijventerreinen te moderniseren. Plannen zijn er met name om de haven van Zevenellen door te ontwikkelen en er ruimte te bieden aan biobased MKB en start-ups op. Kleine ondernemers moeten worden ondersteund op het gebied van duurzaamheid en ondernemerschap. Tenslotte moet het woon- en werkklimaat versterkt worden en uitgedragen door marketingscampagnes. Ook het verbeteren van de infrastructuur en het woonaanbod laten aansluiten op wensen van jonge gezinnen en starters is een doel.

Reacties