Wagemans (Ronduit Open): Waar blijven snelheidscontroles?’

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open) maakt zich zorgen over de snelheidovertredingen binnen de gemeente Leudal en het schijnbare onvermogen van de politie daar wat aan te doen.

Het raadslid heeft zijn bedenkingen ook in een brief aan burgemeester Schmalschläger kenbaar gemaakt.

Werkdruk
‘Diverse malen heb ik met groeiende nadruk aangedrongen op snelheidscontroles door de politie. Op basis van reacties van burgers kan ik niet de indruk krijgen dat er werk van is gemaakt of dat inspanningen resultaat hebben gehad’ aldus Wagemans. ‘De klachten blijven voortduren. De werkdruk binnen de politie kan toch niet zo hoog zijn dat het geheel onmogelijk is dat een enkele medewerker, al is het maar een dag per maand, snelheidscontroles kan uitvoeren in Leudal in straten waar dit als een ernstig probleem wordt ervaren. Wanneer dat inderdaad onmogelijk zou zijn, is er kennelijk sprake van een politie-organisatie die in bestuurlijk en in managementopzicht zo goed als dood is en waar het onvermogen regeert.’

Peilen
Het raadslid stelt voor om bij Dorpsraden te peilen welke straten vooral voor snelheidscontroles in aanmerking zouden moeten komen. Ook burgers kunnen volgens Wagemans eenvoudig worden opgeroepen om te melden waar het weggebruik ontoelaatbaar is: ‘Ik kan slechts een dringend beroep doen om deze zaak opnieuw aandacht te geven. U zult er vanwege zorgen op het terrein van veiligheid van kinderen velen een groot genoegen mee doen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat u als burgemeester te midden van uw collega’s niet alleen staat met een dergelijk pleidooi.’

Tot slot geeft Wagemans aan dat wanneer het probleem op blijvende weerstand blijft stuiten bij de politie, hij dat ook graag verneemt. ‘Dan moeten andere wegen worden bewandeld.’

Reacties