Gemeente Leudal scheldt huren voor buitensportaccommodaties kwijt

Foto: Pixabay - flooy (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De huur voor gemeentelijke buitensportaccommodaties wordt door de gemeente Leudal kwijtgescholden. Het gaat om de huur van 1 maart tot 1 juni van dit jaar.

Dit gebeurt als compensatie voor het financieel nadeel dat sportverenigingen in deze periode hebben geleden, door de genomen coronamaatregelen. Voor gemeentelijke binnensportaccommodaties worden alleen de gebruikte uren in rekening gebracht.

Landelijke regeling
Om deze compensatie te bekostigen doet de gemeente een beroep op de landelijke ‘beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’. Via deze regeling stelt de Rijksoverheid een totaalbedrag van 89,5 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders, die dit inzetten als tegemoetkoming aan huurders van sportaccommodaties.

Naar rato
Als het totaal aangevraagde bedrag het beschikbare bedrag van 89,5 miljoen overschrijdt, wordt er naar rato uitgekeerd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt het bedrag dat de gemeente Leudal aan de verenigingen kwijtscheldt ook naar rato bijgesteld.

Reacties