Proefproject moet leiden tot betere samenwerking jeugdhulpaanbieders

Foto: Pixabay - Pexels (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert willen de jeugdhulp verbeteren. Ze gaan daarom werken aan een betere samenwerking tussen de gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders onderling en tussen hen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Midden-Limburg.

Donderdag is een pilot gestart met de inzet van lokale behandelteams. Die proef loopt tot en met 31 december 2021.

Dichtbij
Deze nieuwe werkwijze moet er toe leiden dat jeugdigen en hun gezin direct de juiste behandeling kunnen krijgen en dat gespecialiseerde jeugdhulp korter kan worden ingezet. Zo kort en licht als mogelijk is, maar zo lang en intensief als nodig is. Hulp kan dichtbij en gebiedsgericht aangeboden worden aan jeugdigen en hun gezin. De krachten van het informele netwerk, de basisvoorzieningen, de basisjeugdhulp en de aanvullende zorg worden gebundeld en op elkaar afgestemd. De integrale samenwerking moet mogelijk maken dat partijen elkaar versterken door inbreng van de eigen expertise. Zij dragen gezamenlijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de hulp die geboden wordt.

Ambulant
In de pilot vormen zeven aanbieders van gespecialiseerde, ambulante jeugdbehandeling in de regio gezamenlijk een integraal, lokaal behandelteam, in nauwe samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg. De betrokken aanbieders zijn: Koraal, MET ggz, Mutsaersstichting, PGZ, PSW, Rubicon Jeugdzorg en Vincent van Gogh. Het CJG blijft de basisjeugdhulp verzorgen. Waar het CJG tot op heden verwijst naar de afzonderlijke jeugdhulpaanbieders, wordt een deel van de hulpvragen tijdens de pilot besproken en opgepakt door het integrale behandelteam.

Twee teams
Er komen twee lokale behandelteams: één voor Leudal en één voor Nederweert-Weert. Zij werken aanvullend aan de lokale CJG-teams en hebben een belangrijke consultatiefunctie voor het CJG. Het lokale behandelteam bestaat uit psychologen, orthopedagogen, systeemtherapeuten en een psychiater, en levert diagnostiek, psycho-educatie en behandeling. Het team ziet de jeugdige in de context van het gezin, de omgeving en de ontwikkelingsfase die hij of zij doormaakt. Door de ‘aanpak op maat’ moet de geboden oplossing een duurzaam karakter krigen..

Reacties