GGD roept op: help mee met coronabestrijding

Foto: Pixabay - Engin_Akyurt (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Testen en bron- en contactonderzoek is van groot belang in de bestrijding van het coronavirus. Op dit moment stijgt het aantal besmettingen in Noord- en Midden Limburg snel.

Deze ontwikkelingen maakt dat het testen en traceren nog efficiënter moet, zodat bij iedereen die besmet is bron- en contactonderzoek kan worden uitgevoerd. Daarom gaat GGD Limburg-Noord over op risicogestuurd bron- en contactonderzoek (bco). Daarnaast wordt de testcapaciteit in Venlo uitgebreid van 500 naar 800 testen per dag.

Verontrustend
GGD Limburg-Noord wil zo snel mogelijk een besmet persoon en de mensen waarmee hij of zij in contact is geweest, identificeren en informeren. Met het aantal testen en besmettingspercentage vraagt dat de komende tijd meer capaciteit dan verwacht. ‘De cijfers in onze regio laten een verontrustende trend zien’, zegt Jaap Wijnands. Hij is als teamleider van Infectieziektebestrijding verantwoordelijk voor de bron- en contactonderzoeken. ‘We zijn volgens plan opgeschaald om 18 bco’s per dag te starten, maar we hebben nu al rond de 30 nieuwe besmettingen per dag waarbij allemaal bron- en contactonderzoek moet worden uitgevoerd. Door de samenwerking met het ervaren belteam van Munckhof Business Travel hebben we deze toename kunnen opvangen. Nu het aantal besmettingen echter blijft stijgen vragen we besmette inwoners, waar dat mogelijk is, om zelf hun contacten te informeren.’

Verantwoordelijkheid
Deze werkwijze is dus een efficiëntere vorm waarbij feitelijk meer verantwoordelijkheid wordt gevraagd van besmette mensen, om hun eigen omgeving te informeren. Zo wordt tijd en capaciteit vrijgespeeld om per dag meer besmette personen te bereiken en zicht te houden op clusters. Hoe werkt risicogestuurd bron- en contactonderzoek? Wijnands: ‘We doen bij alle besmette mensen een bron- en contactonderzoek. We vragen de mensen bij wie we inschatten dat dat kan, om zelf hun contacten te informeren. Natuurlijk helpen we hen daarbij en zorgt de GGD ervoor dat zij over de juiste informatie beschikken om te delen met hun contacten. Schatten we in dat deze werkwijze een risico oplevert  -vandaar de term risicogestuurd- met het oog op het indammen van het coronavirus, dan benadert de één van onze bron- en contactonderzoekers zelf deze contacten.

Uitbreiding
Vanaf vrijdag kunnen dus 800 coronatesten per dag worden onderzocht in het laboratorium van Sanquin. De afgenomen testen worden door Sanquin binnen 24 uur gerapporteerd. Daarmee wordt voorzien in de behoefte van de GGD Limburg-Noord om de doelgroepen met voorrang (zorg en onderwijs) snel te kunnen berichten of zij besmet zijn of niet. ‘Dat is te danken aan de ervaring van onze mensen, het landelijke logistieke netwerk, een goede IT-infrastructuur en de state-of-the-art testapparaten die wij op het laboratorium gebruiken’ zegt manager Anton van Weert van Sanquin.

Reacties