College wil 4,6 miljoen gaan besparen: OZB omhoog

Foto: Pixabay - klimkin (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Minder geld voor verenigingen en dorpsraden en een forse OZB-verhoging van 6,5 procent in drie jaar: Leudal moet flink gaan bezuinigen geeft het college van B&W aan.

Liefst 4,6 miljoen wil het college van B&W besparen. Daarom worden ook huwelijken en het organiseren van evenementen duurder en vervalt een tegemoetkoming voor het betalen van de zorgverzekering voor mensen met een minimuminkomen.

Onontkoombaar
Wethouder Piet Verlinden (Samen Verder) geeft vandaag in Dagblad de Limburger aan dat maatregelen onontkoombaar zijn. Ook het budget voor het actief betrekken van inwoners bij projecten en besluiten wordt geschrapt, terwijl Leudal eerst nog sterk inzette op meer inspraak van burgers. Verder wil het college de bouw van de fietsbrug van Roermond naar Buggenum met een jaar uitstellen en wordt geen geld uitgegeven voor de aanleg van rotondes bij bedrijventerrein Zevenellen in Haelen.

Jeugdzorg
Het gaat voor het grootste deel om kleine bezuinigingsplannen. Alleen het sociaal domein (1,9 miljoen) en de OZB (1,2 miljoen) springen eruit qua hoogte van bedragen. Het sociaal domein, met name de jeugdzorg, is al jaren een probleemdossier voor Leudal. Wethouder Janssen (Ronduit Open) heeft het in zijn portefeuille. Er zal strenger gekeken worden naar de zorg die jongeren nodig hebben, zei hij. De zwaardere, duurdere jeugdzorg wordt écht de laatste optie. Een cruciaal punt is volgens Janssen verder het afsluiten van nieuwe contracten met aanbieders in 2022.

Reacties