Bestuursrechter: Leudal moet zich opnieuw buigen over sluiting growshop

Foto: Pixabay - AJEL (CC0-Public Domain)

ROERMOND – De bestuursrechter in Roermond heeft geoordeeld dat de gemeente Leudal opnieuw moet kijken naar het ingediende bezwaar, tegen het op slot zetten van een zogenoemde growshop in Kelpen-Oler in november 2018.

De gemeente heeft volgende de rechter onvoldoende hardgemaakt waarom de growshop dicht moest, nadat er onder meer 130 gram hennep was gevonden.

Waarschuwing
Tijdens de politie-inval op 6 november was nog net het oude beleid nog van kracht in de gemeente Leudal. Dat maakte het mogelijk dat een burgemeester kon ingrijpen als er sprake is van drugshandel. In het oude beleid stond verder dat er in principe een waarschuwing wordt gegeven, als er voor de eerste keer softdrugs worden gevonden in een pand. Hier mag alleen met een goede reden van worden afgeweken.

Eigen gebruik
In het nieuwe beleid, dat tien dagen later inging, staat dat een gebouw meteen gesloten mag worden, wat in Kelpen-Oler dus gebeurde op 4 december 2018. De zaak zou voor een jaar dicht moeten. De growshop maakte vervolgens bezwaar, omdat het volgens hen niet juist was dat er 130 gram hennep was aangetroffen in het pand. Het zou minder zijn, voor eigen gebruik. Bovendien zou ander aangetroffen materiaal helemaal geen hennep zijn.

Gesprek
Dat betoog was niet genoeg om de rechter te overtuigen. Toenmalig burgemeester Arno Verhoeven van Leudal mocht ingrijpen vond de bestuursrechter, maar dat had wel op basis van het oude beleid gemoeten, waarbij dus een waarschuwing het uitgangspunt was. En niet volgens het nieuwe beleid. De advocaat van de growshop, Frank Dronkers, hoopt in gesprek te kunnen met de gemeente om tot een oplossing te komen.

Reacties