Vier nieuwe extra standplaatsen op Molenzicht gerealiseerd

Foto: John Hölsgens

HEYTHUYSEN – Maandag 31 augustus overhandigde burgemeester Désirée Schmalschläger de sleutels aan de nieuwe bewoners van de vier nieuwe extra standplaatsen op woonwagenpark Molenzicht in Heythuysen.

Op  25 juni was het raadsbesluit genomen om de standplaatsen op korte termijn te realiseren.

Knappe prestatie
‘Met de realisatie van de extra standplaatsen, inclusief drie woonwagens, hebben we op korte termijn voldaan aan de opdracht van de raad en zijn we daarin geslaagd vóór de door mij toegezegde datum van 1 september’ verklaarde burgemeester Schmalschläger. ‘Als gemeente hebben we steeds aangegeven dat we bereid waren te kijken naar passende oplossingen binnen de gestelde mogelijkheden van onze wet- en regelgeving. Een knappe prestatie dankzij de inzet van velen.’ Medio november 2019 werd bekeken in hoeverre de procedure tot uitbreiding van de vier standplaatsen op locatie Molenzicht kon worden versneld. Na instemming van het college is de die versnelde realisatie hiervan nu een feit.

Acties
Ondertussen voeren woonwagenbewoners elders in de provincie nog steeds actie voor meer standplaatsen. Zo hebben In Brunssum enkele woonwagenbewoners twee caravans voor het hoofdkantoor van een woningstichting neergezet. Er zijn in Limburg de komende tien jaar ongeveer vijfhonderd extra standplaatsen voor woonwagens nodig, bleek uit een inventarisatie van de provincie in juni. Ook in Leudal voerden woonwagenbewoners vorig jaar actie om meer plaatsen te krijgen, net als in onder meer Beek, Landgraaf en Maastricht.

Discriminatie
Twee jaar geleden kwam er een einde aan het zogenoemde uitsterfbeleid. Dat beleid hield in dat vrijgekomen plaatsen niet meer werden toegewezen aan woonwagenbewoners. Zo werden hun kinderen gedwongen om in een ‘gewoon huis’ te gaan wonen. Maar dat beleid was discriminerend, zo oordeelde het College voor de Rechten van de Mens én de Nationale Ombudsman.

Reacties