Rechtbank Roermond: weggehaalde pleegkinderen niet terug naar Ell

Foto: Pixabay - AJEL (CC0-Public Domain)

ROERMOND – Een verzoek van Heykeshoeve in Ell om de daar weggehaalde kinderen terug te plaatsen is door de rechtbank in Roermond afgewezen.

De rechtbank wees het verzoek op formele gronden af.

Kindermishandeling
Stichting William Schrikker haalde, samen met Bureau Jeugdzorg Brabant, zeven kinderen weg omdat die bij de Heykeshoeve onveilig zouden zijn. Pleegmoeder Veronika Jong betwistte dat en wilde weten waarop de stichting die bewering baseert. Zij noemt het weghalen door de jeugdzorgorganisaties ‘kindermishandeling’. Volgens de rechtbank heeft de stichting William Schrikker echter formeel de voogdij over de kinderen en mag ze daarom zonder rechterlijke toestemming beslissingen nemen, ook over de woonplaats van een minderjarige.

Blokkaderecht
Hoewel Heykeshoeve een aanbieder van jeugdzorg is, staat de organisatie wettelijk niet gelijk aan een pleeggezin, aldus de rechtbank. ‘Het gevolg daarvan is dat Heykeshoeve geen beroep kan doen op het blokkaderecht dat pleegouders hebben, voor kinderen die langer dan een jaar in hun gezin verblijven’, aldus de rechtbank. ‘De vraag van Heykeshoeve om hierin toch te voorzien gaat de rechtsvormende taak van de rechter te buiten en is aan de wetgever.’ Jong reageerde teleurgesteld en overweegt in hoger beroep te gaan. Zij kwam de afgelopen jaren regelmatig in de publiciteit omdat ze het opnam voor kinderen, die volgens haar door jeugdzorg aan hun lot worden overgelaten. Donderdag staat Jong opnieuw in kort geding voor de kinderrechters. Dan om een achtste kind, dat Jeugdzorg Roermond bij haar wil weghalen.

Reacties