TASO-regeling moet amateursportorganisaties compenseren

Foto: Pixabay - flooy (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Ook sportorganisaties worden getroffen door corona en daarom wordt gewerkt aan compensatiemaatregelen. 

Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, kunnen een tegemoetkoming ontvangen. De overheid stelt hiervoor een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar, in de vorm van de zogenoemde TASO-regeling.

Regels
De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten (niet zijnde huurlasten) van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar. De aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020. Samengevat komt de TASO-regeling neer op het volgende:

  • Een tegemoetkoming kan verstrekt worden aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden, als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus;
  • Een amateursportorganisatie komt slechts éénmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze regeling;
  • Een aanvraag wordt afgewezen indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS).

Meer informatie is te vinden op deze website.

Huurcompensatie
Het college van burgemeester en wethouders neemt binnenkort een besluit over compensatie of kwijtschelding van huurlasten van sportverenigingen tijdens de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. Hiertoe wordt door de rijksoverheid aan gemeenten een mogelijkheid geboden, op grond van de ‘tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties’. Wat deze compensatieregeling voor de verenigingen in Leudal betekent, wordt later bekend gemaakt. Organisaties die vragen hebben over dit onderwerp kunnen mailen naar [email protected]

Reacties