Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg omarmen Maas Cleanup

Zwerfvuil aan een afrastering na hoogwater.
Foto: Waterschap Limburg

LIMBURG – Schoon water is één van de kerntaken van Waterschap Limburg en dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Beide organisaties omarmen dan ook het initiatief van een aantal Limburgse bedrijven, om onder het motto ‘Clean rivers, better business’ ten minste 5000 vrijwilligers op de been te brengen om zwerfafval op te ruimen in en rond de Maas.

Het Waterschap en Waterschapsbedrijf mobiliseren hun medewerkers om op zaterdag 19 september de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast roepen zij hun zakelijke relaties op om op die dag, World Cleanup Day, hetzelfde te doen.

Levensbelang
‘Schoon water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten’ licht bestuurder Arnold Jansen het sponsorbesluit toe. ‘Wij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het Limburgse watersysteem, de samenhang tussen oppervlaktewater, beekbodem, oevers en grondwater. De missie van de Maas Cleanup sluit dan ook goed aan bij de onze. Door onze betrokkenheid bij de Maas Cleanup vinden niet alleen opruimacties langs de Maas en de Maasplassen plaats, maar ook langs Limburgse beken. We hopen dat we samen met de andere sponsoren van de Maas Cleanup een groeiende beweging kunnen maken, met regelmatig terugkerende opruimacties en activiteiten, om verdere bewustwording over het belang van het tegengaan van zwerfafval te vergroten.’

Plastic
‘Plastic vergaat niet’ vertelt Jansen verder. ‘In de natuur valt het uiteen in steeds kleinere stukjes. Die komen terecht op plekken waar je ze niet hebben wilt; van de ingewanden van dieren tot in ons drinkwater. Alle kleine beetjes afval bij elkaar zorgen bovendien voor een grote berg die uiteindelijk leidt tot plasticsoep in de oceanen. Na zuivering met de meest innovatieve en duurzame technieken geeft WBL jaarlijks ongeveer 150 miljoen m3 als schoon water terug aan beken en rivieren. Daarnaast proberen we vervuiling aan de bron zoveel mogelijk te voorkomen. Want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden.’

LIVES
Het idee voor de Maas Cleanup is ontstaan tijdens de startconferentie van het Interreg V-a project LIVES (Litter Free Rivers and Streams) in oktober 2019. LIVES richt op een zwerfafvalvrije Maas en zijrivieren in het stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn. Het doel van LIVES is door een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak plastic afval in het stroomgebied van de Maas te verminderen. Jansen: ‘We richten ons daarbij nadrukkelijk ook op de inwoners van dit gebied en proberen hen bewust te maken van het gevaar van plastic afval voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap en hen aan te sporen minder plastic afval te creëren, bijvoorbeeld door minder of anders in te kopen, en na gebruik in een daarvoor bestemde afvalbak te gooien.’

Enthousiast geworden individuen én bedrijven kunnen zich aanmelden op www.maascleanup.nl.

Reacties