Ronduit Open: ‘Kan ons energienet de hogere productie wel aan?’

Foto: Pixabay - skeeze (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Ronduit Open maakt zich zorgen over de koers die door de gemeente Leudal gevaren wordt, met betrekking tot de aanleg van grootschalige zonneweides.

Raadslid Evert Franzen waarschuwt voor een te snelle uitbreiding van de opwekking van energie via zonneweiden en windmolens. ‘Binnen de energiesector bestonden en bestaan al lange tijd zorgen over de vraag of ons energienet een steeds hogere energieproductie wel aankan’ schrijft hij in een brief aan de commissie fysiek.

Kostprijs
‘Inmiddels is dat ook in bredere kring bekend geworden, getuige publicaties in de pers’ zegt het raadslid. ‘Dat kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het gemeentelijk beleid. Medewerking aan zonneweiden zonder dat de opslag en afzet van de op die wijze geproduceerde energie is verzekerd, lijkt niet de goede weg. Op dit ogenblik wordt de opgewekte energie in de daluren al onder kostprijs verkocht.’

Overlast
Franzen is van mening dat er stevig moet worden vastgehouden aan het beleid om voorrang te verlenen aan zonnepanelen op daken. De daarmee opgewekte energie wordt grotendeels ter plaatse aangewend, waardoor capaciteitsproblemen op het net niet verder worden vergroot. Hij pleit er verder voor om van initiatiefnemers vooraf de onderbouwde garantie te vragen, dat bij projecten de afzet van de gewonnen energie van meet af aan is verzekerd. ‘Bovendien zou bij het aanwijzen van een ‘energiekansengebied’ dit eerst aan de direct betrokkenen bekend moeten worden gemaakt, zodat zij dit niet via de media hoeven te vernemen’, aldus Franzen. Ook zou volgens hem, daaraan voorafgaand, informatie moeten worden ingewonnen bij de netbeheerder over de afvoer van de energie én om te beoordelen of ‘de overlast de baten niet overschaduwt.’

Reacties