D66: veel onduidelijkheid over bezuinigingen op jeugdhulp

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – D66 Leudal vroeg op 15 juni in de commissie sociaal aan wethouder Janssen (Ronduit Open) of van de voorgestelde bezuinigingen op de jeugdhulp over het jaar 2020 al resultaten zichtbaar waren. De wethouder gaf toen als antwoord dat de bezuinigingen nog niet inzichtelijk waren, maar dat hij nog voor de zomer duidelijkheid zou geven.

Coalitiepartij D66 constateert echter dat dit nog niet is gebeurd. Bovendien ‘betreurt’ de fractie het, dat de besluitenlijst van de commissie sociaal van die 15e juni twee versies kent. Het antwoord op de vraag van D66  – bij agendapunt 8a – lijkt ineens gewijzigd te zijn. De fractie hoort graag van de wethouder hoe dat kan.

Andere vragen
Onaangenaam verrast hebben de democraten nu bij monde van raadslid Iris Schors bovendien aangegeven voor 1 augustus alsnog duidelijkheid te willen over de financiële effecten van de ingezette bezuinigingen op jeugdhulp.

Iris Schors (D66)

Verder zijn er nog een aantal andere vragen aan de wethouder voorgelegd. Zo wil Schors weten of de inspanningsverplichting om tot een bezuiniging op het gebied van jeugdhulp te komen van 550.000 euro, gehaald gaat worden. Daarnaast wil ze weten welke bezuinigingen reeds in werking zijn gezet en of bij andere gemeenten navraag is gedaan over hoe zij de jeugdhulp hebben georganiseerd. Schors wil ook concreet horen welke maatregelen naar aanleiding van die eventuele contacten toegepast zijn, om aan de bezuinigingstaakstelling te voldoen.

 

Reacties