Han Geraedts nieuwe gemeentesecretaris Leudal

Foto: Gemeente Leudal

LEUDAL – Per 1 september wordt Han Geraedts de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Leudal. Het college van burgemeester en wethouders heeft de benoeming van Geraedts formeel bevestigd. De selectiecommissie, de adviescommissie en de Ondernemingsraad hebben eveneens positief geadviseerd over zijn aanstelling.

‘Kijkend naar het verleden van Geraedts en zijn ervaring en deskundigheid, zijn we er als college van overtuigd dat hij van toegevoegde waarde gaat zijn voor de gemeentelijke organisatie en de opgaven die er liggen’ zegt burgemeester Désirée Schmalschläger.

Stroomlijnen
Geraedts gaat in Leudal de verdere doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie begeleiden. Als voormalig gemeentesecretaris in de gemeenten Maasdonk en Roermond heeft Geraedts ruime ervaring met het stroomlijnen van bedrijfsvoeringsprocessen in een gemeentelijke organisatie. ‘De gemeentelijke organisatie van Leudal maakt momenteel een ontwikkeling door op weg naar een wendbare organisatie, die effectief bijdraagt aan de realisatie van bestuurlijke ambities in verbinding met de samenleving. Ik zie er naar uit hieraan een bijdrage te leveren. Te meer omdat dit kan in de streek waarin ik woon en waar ik een warme belangstelling voor heb’ zegt Geraedts zelf.

Recht
Han Geraedts (54) studeerde Nederlands recht en Bestuurskunde. Na zijn studie werkte hij onder meer in diverse (management)functies bij de provincie Noord-Brabant, als secretaris Provinciale Planologische Commissie Noord-Brabant en als gemeentesecretaris van de gemeente Maasdonk. Op dit moment is hij nog gemeentesecretaris van Roermond.

Reacties