Ronduit Open na Birmingham-onderzoek: ‘Ook goed functionerende luchtwassers zijn een vereiste’

Foto: Pixabay - matthiasboeckel

LEUDAL – Het CDA deed dinsdag de oproep om het functioneren van ventilatiesystemen in gemeentelijke gebouwen te controleren. Het is een oproep die op bijval kan rekenen. Tegelijkertijd ligt er een onderzoek van de Universiteit van Birmingham, waarvan wetenschappers een ‘overtuigend verband’ zien tussen luchtvervuiling en het hoge aantal coronaslachtoffers in Brabant en Limburg. Ze vinden dat Nederland daarvoor op zijn hoede moet zijn.

Ook coalitiepartij Ronduit Open steunt de oproep van het CDA van harte, maar verzoekt het college in gelijke zin de controle op het deugdelijk functioneren van luchtwassers op bedrijven, met name in de intensieve veehouderij, te controleren.

Ammoniak
Het onderzoek van de Universiteit van Birmingham vormt daarbij de aanleiding. ‘Dit onderzoek had ook betrekking op Midden- en Noord-Limburg’ zegt raadslid Wagemans. Bij het verband tussen luchtverontreiniging en coronabesmettingen zou met name ammoniak, afkomstig van de veehouderijen, een grote rol spelen.’ De Britse onderzoekers concluderen dat uit de mest van de dieren veel ammoniak ontstaat. Deze deeltjes vormen vaak een aanzienlijk deel van fijnstof bij luchtverontreiniging. Er is gebleken dat een kleine toename in de lange termijn blootstelling aan vervuilende deeltjes, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames met 10 procent doet stijgen en het aantal doden met 15 procent.

Luchtwegen
Volgens de onderzoekers is ook al gebleken dat de verontreinigende stoffen het risico op het krijgen van infecties door virussen die op de luchtwegen zijn gericht vergroten. En de ziekteverwekker die Covid-19 veroorzaakt, is precies zo’n virus. Een onderzoek van de Amerikaanse Universiteit Harvard, dat eerder is uitgevoerd, kwam tot een overeenkomstige conclusie.

Verantwoordelijkheid
Wagemans: ‘Ik reken het tot de verantwoordelijkheid van de gemeente dat de regels, zoals die in gemeentelijke vergunningen zijn opgenomen, ook daadwerkelijk worden gecontroleerd op naleving. Dat geldt zeker nu bij onderzoek de relatie met de gezondheid telkens weer wordt bevestigd en alles in het werk moet worden gesteld om verspreiding van het coronavirus met besmettingen als gevolg te voorkomen. Het daadwerkelijk in gebruik hebben en het goed functioneren van luchtwassers is in dat verband een vereiste.’

Reacties