Evenementen vanaf 1 juli weer toegestaan: denken in mogelijkheden

Foto: O'ASIG Festival

LEUDAL – Evenementen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan. Dat is goed nieuws. Het betekent weer een nieuwe stap naar meer ruimte, maar nog niet zonder regels.

Dat evenementen weer mogelijk zijn, wil nog niet zeggen dat het ook direct per 1 juli gaat lukken. De verwachting is dat de protocollen en noodverordening medio volgende week beschikbaar komen. Daarna vindt pas besluitvorming plaats.

Voorbereiding
Evenementen vragen veel voorbereiding. De verwachting is dan ook dat pas begin augustus evenementen weer echt kunnen gaan starten. Dat heeft onder andere te maken met de aanvraag van vergunningen, menskracht en het toetsen van de aanvragen aan de protocollen en de noodverordening. Bij de toetsing blijft de 1,5 meter afstandsregel overal leidend. Bij kleine evenementen, zoals braderieën en jaarmarkten is daarnaast goede doorstroming en routing van belang.

Maxima
Als er bij evenementen verder sprake is van een reservering, een vaste plek en een gezondheidscheck, dan is een onbeperkt aantal mensen toegestaan. Wordt hier niet aan voldaan, dan zijn buiten maximaal 250 mensen toegestaan en binnen 100 mensen. Voor grote evenementen zijn deze randvoorwaarden een hele uitdaging. Soms zal de conclusie zijn dat het onmogelijk is om het evenement binnen deze kaders te laten plaats vinden.

Credo
De gemeenten gaan met initiatiefnemers meedenken bij het ontwikkelen van de plannen: kijken naar mogelijkheden, in plaats van alleen maar onmogelijkheden. Zijn er twijfels bij een plan, dan staat Veiligheidsregio Limburg-Noord op haar beurt voor de gemeenten klaar voor verdergaand advies en ondersteuning. Maximaal meebewegen, zonder de maatregelen, de gezondheid en ieders veiligheid uit het oog te verliezen is daarbij het credo.

Reacties