PFAS-bo­dem­on­der­zoek biedt ge­meen­ten handvaten

Foto: Pixabay - StockSnap (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Het door de provincie geïnitieerde landbodemonderzoek in alle Limburgse gemeenten naar de bodemkwaliteit, in relatie tot poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), is afgerond.

De provincie gaf in november vorig jaar opdracht dit onderzoek uit te voeren. Daarvoor zijn op 345 punten in Limburg bodemmonsters genomen en geanalyseerd.

Bodemkwaliteitskaarten
Alle Limburgse gemeenten kunnen gebruik kunnen maken van de data. Dit biedt hen de mogelijkheid deze data te koppelen aan eigen PFAS-onderzoeksgegevens en daarmee vervolgens de eigen bestaande bodemkwaliteitskaarten met PFAS-gegevens te actualiseren. De provincie heeft inmiddels aan elke gemeente de eigen resultaten van het onderzoek verstrekt. Er zijn binnen Leudal overigens geen risicovolle bodemverontreinigingen, ofwel spoedlocaties, geregisteerd.

Vertraging
De provincie heeft alle Limburgse gemeenten niettemin opgeroepen, voor zover nog nodig, de bodemkwaliteitskaarten ook daadwerkelijk een update te geven. Verouderde bodemkaarten zonder PFAS-informatie vergen in veel gevallen kostbaar en tijdrovend onderzoek. Actuele bodemkwaliteitskaarten met PFAS-gegevens helpen een einde te maken aan de stagnatie, die is ontstaan omdat onvoldoende kwaliteitsgegevens bekend waren van de vrijkomende grond en baggerspecie en ook als gevolg van tijdelijke regelgeving vanuit het Rijk. Het gevolg daarvan was dat baggerwerkzaamheden werden uitgesteld en infrastructurele werken en woningbouwprojecten vertraging opliepen of stil kwamen te liggen. Landelijke sectororganisaties trokken hierover aan de bel vanwege kostenstijgingen en vertragingen.

Water
Het onderzoek had geen betrekking op de toepassing van grond in grondwaterbeschermingsgebieden en ook niet op oppervlaktewater. Hiernaar loopt op dit moment een landelijk onderzoek door het RIVM naar het mobiele karakter van PFAS, waarin grond in contact komt met water. De resultaten van het Limburgse onderzoek naar bodemkwaliteit zijn overigens ook gedeeld met het RIVM. De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op de website van de provincie Limburg.

Reacties