Eerste concept voor verkeersveiliger centrum Heythuysen gereed

Foto: John Hölsgens

HEYTHUYSEN – Als vervolg op het onderzoek naar de verkeersveiligheid in het centrum van Heythuysen is er een schetsontwerp gemaakt voor de straten Dorpstraat, Stationsstraat en een klein gedeelte van de Kloosterstraat. Het schetsontwerp is de uitwerking van de aanbevelingen uit het onderzoek en is gericht op maatregelen op korte termijn.

Als na die maatregelen en de bijpassende handhaving een aanhoudend gevoel van verkeersonveiligheid blijft, dan wordt de situatie mogelijk verder onderzocht.

Concept
Dorpsraad, buurtpreventiecoördinatoren en Stichting BIZ Centrummanagement Heythuysen zijn betrokken bij dit eerste concept. De plannen zijn ook besproken met de Seniorenvereniging Heythuysen en de werkgroep dementievriendelijk Leudal. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de evenementen en is er aandacht geschonken aan de bestaande parkeerterreinen.

Informatie
Een voor maandag 15 juni geplande informatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers gaat niet door in verband met de coronamaatregelen. In plaats daarvan wordt gezocht naar informatiemogelijkheden via de digitale weg. Meer informatie daarover zal de gemeente op korte termijn verstrekken. Naar verwachting zal de digitale informatievorm vóór de zomervakantie gereed zijn. Behalve het informeren van alle inwoners en ondernemers, was het ook de bedoeling om in groepen te werken rond bepaalde thema’s of locaties zoals groen, de afscheiding tussen straat en loopstrook en het plein bij de Aldi/Lidl. Deze themasessies zullen wél ‘fysiek’ plaatsvinden per groep en thema.

Op woensdagavond 10 juni bespreekt de gemeente eerst de opzet van de digitale vorm en de themasessies met de Dorpsraad, buurtpreventiecoördinatoren, Stichting BIZ Centrum Heythuysen en de Seniorenvereniging Heythuysen.

Reacties