Invorderingen BsGW uitgesteld: termijn kan nog verlengd worden afhankelijk van de situatie

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) verzendt deze periode aanslagen naar belastingplichtigen die de aanslag nog niet ontvangen hebben. Het gaat daarbij om aanslagbiljetten met gecombineerd gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Ook belastingaanslagen waar bedrijven geld op terug ontvangen, omdat er een verrekening plaatsvindt met de eerdere voorlopige aanslag, worden opgelegd. Deze zijn in het voordeel van de ondernemers. Dit betreft de definitieve aanslagen Zuiveringsheffing Bedrijven 2018 en 2019 en de definitieve aanslagen Toeristenbelasting 2019.

Landelijke lijn
Al eerder, op 18 maart, werd bekend gemaakt dat BsGW voor alle ondernemers in haar werkgebied alle incasso en vorderingen voor alle lokale belastingen vooralsnog tot 30 juni 2020 heeft uitgesteld. Hiermee volgt BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap. Op de aanslagen van eind mei worden de normale betaaltermijnen vermeld. Hiervoor geldt echter dat incasso en invorderingsacties voor ondernemers vooralsnog tot 30 juni 2020 zijn uitgesteld. De invordering zal pas eind juli ingaan.

Lucht
Verzending van de aanslagen toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, BIZ-en marktgelden aan ondernemers wordt vooralsnog eveneens uitgesteld tot 30 juni 2020. Ook deze invordering start dan pas op 31 juli. Dit moet ondernemers enige lucht geven en is ook conform eerder genomen maatregelen om ondernemers te helpen in deze coronacrisistijd.

Kennis van nu
De datum van 31 juli is vooralsnog bepaald met de kennis en het inzicht van nu, zo laat men weten, en is mede afhankelijk van landelijke besluitvorming rondom de coronamaatregelen. Afhankelijk daarvan kunnen de in BsGW samenwerkende gemeenten en waterschap alsnog besluiten dat de uitsteltermijn nog langer gaat lopen. Mocht dat het geval zijn, zal dat voor deze datum bekend gemaakt worden.

Reacties