Weg vrij voor veilige wieleromgeving op ’t Maasveld

Foto: Pixabay - JuniorMp (CC0-Public Domain)

NEER – De gemeenteraad van Leudal neemt op 30 juni een besluit over een bijdrage aan de realisatie van de veilige wieleromgeving op ’t Maasveld in Neer.

In december 2019 zegde de provincie Limburg al een financiële bijdrage toe.

Subsidie
‘Daarmee is, in aansluiting op het eerder positieve collegebesluit van december 2018, de weg vrij de gemeenteraad te vragen in te stemmen met een investeringskrediet van 1.570.000 euro voor de realisatie van de veilige wieleromgeving’ zegt wethouder Robert Martens (D66). ‘Dit krediet bestaat uit een subsidiebijdrage van de provincie van 750.000 euro en een investeringsbijdrage van de gemeente van 820.000 euro.’

Blinde vlek
John van Haeff, voorzitter van ’t Maasveld is blij. ‘Hier kijken we al heel lang naar uit op ’t Maasveld. Verlichte wielerbanen die zorgen voor fietsplezier van mountainbikers, cyclocrossers, wielrenners en andere gebruikers en toeschouwers. De gemeenteraad is nu aan zet om de laatste blinde vlek voor een regionaal dekkende infrastructuur voor veilige wieleromgevingen in Limburg in te vullen.

Samenwerkingsverband
Al in december 2017 gaf de gemeenteraad het college de opdracht om medewerking te verlenen aan de realisatie van de wielerbaan, op wat toen nog Park Leudal-Oost heette. Daarnaast ging een financiële bijdrage van 1,5 miljoen euro naar de locatie, voor de renovatie van de spantenhal en het samenwerkingsverband met bijna veertig verenigingen.

Reacties