Raadslid Wagemans (RO): ‘Evaluatierapport RUD schetst onthutsend beeld’

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Tijdens de raadsvergadering van 26 mei staat onder meer de meerjarenraming van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg-Noord op de agenda. De RUD werd in 2013 opgericht met het doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Coalitiepartij Ronduit Open komt met een amendement, waarin de fractie een niet bepaald positief beeld van de dienst schetst.

De RUD moet kennis en expertise leveren op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het in eerste instantie voornamelijk om taken op het gebied van milieu. Het werkgebied omvat heel Noord- en Midden-Limburg.

Geen regie
Raadslid Mathieu Wagemans geeft echter aan dat het evaluatierapport van de dienst een onthutsend beeld schetst van wat als samenwerking was bedoeld. Wagemans concludeert dat de bestuurders van de RUD het onderling niet eens zijn en de belangstelling uiterst gering is. Volgens het raadslid ontbreekt de regie en heerst er totale vrijblijvendheid, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau.

Geen effect
Volgens Ronduit Open is het mede daarom in een tijd waarin fors moet worden bezuinigd, zoals op jeugdhulp, niet gewenst het budget voor de RUD LN te verhogen. Een verhoging zou volgens Wagemans geen effect hebben, wanneer de zaken intern gewoon niet op orde zijn. Als het aan het raadslid ligt sorteren harde afspraken over inhoudelijke onderwerpen, de doelstelling en het resultaat ervan, de aanpak en de bewaking van de voortgang een groter effect. Dat is dan ook wat de partij nodig acht.

Reacties