Samen Verder: ‘Zijn horecaregels wel handhaafbaar?’

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Volgens de ‘routekaart’ van de regering, die de weg moet wijzen uit de lockdown,  mogen vanaf 1 juni de terrassen weer open en kunnen cafés en restaurants weer beperkt gasten ontvangen.

Echter niet zonder regels. De 1,5 meter afstand blijft van toepassing en er is een maximum voor het aantal gasten dat op een zelfde moment binnen mag zijn.

Drukte
Deze regels zijn niet zo helder als ze op het eerste oog wellicht lijken en roepen vragen op bij de betreffende ondernemers, constateert coalitiepartij Samen Verder. ‘Bovendien is het te verwachten dat gezien de tijd van het jaar en het feit dat terrasbezoek lang niet mogelijk was, er meteen een grote drukte komt’ zo wijst de fractie in een brief aan het college van B&W op de mogelijke problemen die kunnen ontstaan vanaf die datum.

Frustratie
‘Regels hebben enkel nut als ze handhaafbaar zijn en juist daarover maken wij ons zorgen. Naast de mogelijke onduidelijkheid van de regels zijn er momenteel veel gemeentelijke medewerkers werkzaam als toezichthouder. Deze hebben logischerwijs minder ervaring met handhavingskwesties. In onze ogen kan deze combinatie leiden tot onbegrip, frustratie en mogelijke conflictsituaties’ aldus Samen Verder. ‘Wij begrijpen dat de gemeente Leudal afhankelijk is van (de uitwerking van) landelijke regels. Toch zou er ons inziens veel gewonnen kunnen worden door een actieve houding aan te nemen. Het actieve informeren van onze inwoners van de afgelopen weken kan als goed voorbeeld dienen.’

Overleg
Samen Verder wil daarom van het college weten of men naast het actief informeren ook bereid is in overleg te gaan met horecaondernemers, over hoe te voldoen aan de aangepaste regels per 1 juni. De fractie zou graag zien dat er voor horecaondernemers de mogelijkheid komt om voor 1 juni met een handhaver te bekijken hoe praktische invulling gegeven kan worden aan de versoepelde regels en afspraken te maken wat wel en niet mag. Volgens de partij zou een horecaondernemer contact op moet kunnen nemen wanneer de situatie daarom vraagt, zonder dat dit meteen tot een boete of vermaning leidt. Ook wil Samen Verder graag weten of het college bereid is om soepel om te gaan met het gebruik van openbare gronden, waar dat mogelijk een oplossing kan bieden.

‘Als de Leudalse horecaondernemers de afgelopen weken iets hebben laten zien, dan is het wel hun vermogen om aan te passen en te innoveren. Wij vertrouwen er dan ook op dat wij vanaf 1 juni langzaam weer een stukje naar het normale leven kunnen terug keren’ besluit de partij.

Reacties