Regionaal protocol Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft richtlijnen voor buitensporten jeugd

Foto: Pixabay - agitatus (CC0-Public Domain)

LIMBURG – Samen met de vijftien gemeenten heeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord nu bindende richtlijnen opgesteld voor het buitensporten voor kinderen en jongeren. Vorige week verruimde het kabinet de mogelijkheden hiervoor, maar stelde wel dat de gemeenten met de sportclubs in overleg moesten gaan om de verruiming goed te organiseren.

De veiligheidsregio heeft daarbij gekozen voor een regionaal protocol, waarmee lokale verschillen worden voorkomen. De noodverordening is daarvoor aangepast.

Sportbonden
Veel sportclubs zijn aangesloten bij een sportbond. Vanuit daar zijn ook al richtlijnen aan de clubs toegestuurd, passend bij de desbetreffende sport. Het protocol van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft betrekking op het sporten in totaal, ook als het niet bij een sportclub is. Het protocol geeft daarnaast ook aan dat bijvoorbeeld leden van binnensport-verenigingen georganiseerd buiten kunnen gaan sporten of zich kunnen aansluiten bij trainingen, verzorgd door een buitensport-vereniging. Dit betreft ook jeugdverenigingen (zoals Scouting en Jong Nederland) als ze spelactiviteiten aanbieden die op bewegen gericht zijn.

Binnensport-accommodaties
Binnensport-accommodaties blijven gesloten. Dit geldt ook voor binnen- en buitenzwembaden en fitnessruimtes. Douches, kleedkamers en kantines blijven overal gesloten. Gebruik van de openbare ruimte voor georganiseerd sporten of spelen, kan alleen na melding bij de gemeente. De gemeenten publiceren daarvoor een meldingsformulier op hun websites.

Op een rij
De richtlijnen sport vanaf woensdag 29 april zijn nu als volgt:
Georganiseerde sportactiviteiten in de buitenlucht zijn toegestaan voor:

 • Kinderen t/m 12 jaar die in de buitenlucht in georganiseerd verband spelen
  en sporten.
 • Kinderen t/m 12 jaar mogen ook op de veldjes en pleintjes zelf vrij spelen
  en sporten.
 • Jongeren van 13 t/m 18 mogen georganiseerd sporten in de buitenlucht..
  Houdt wel 1,5 meter afstand en neem hygiëne maatregelen in acht.
 • Sporten kan zowel in de openbare ruimte en op sportaccommodaties
 • Buiten de activiteit om blijft gelden dat jongeren 13 t/m 18 jaar alleen
  mogen samenkomen in groepen van maximaal 2 personen.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen
  nog steeds: Blijf thuis.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten
  als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Definities
Onder buitensportactiviteiten worden alle sport en spelactiviteiten verstaan onder begeleiding van een trainer of coach. Dit betreft alle sportaanbieders, zowel verenigingen als bedrijfsmatig/commercieel (mits dit al tot hun reguliere bedrijfsactiviteit behoort) Ook binnensportverenigingen of jeugdleden daarvan kunnen dus buiten gaan sporten of aansluiten bij trainingen verzorgd door bijvoorbeeld buitensportverenigingen.

Groepsgrootte
Voor georganiseerd spelen of sporten geldt:

 • Maximaal 25 kinderen of jongeren per groep
 • Per 10 kinderen 1 begeleider.
 • Begeleiders houden 1,5 m afstand tot elkaar en proberen op 1,5 m afstand van de kinderen te blijven.

Geen sportwedstrijden.

Vervoer en publiek

 • Kinderen en jongeren gaan zelf naar de training toe.
 • Ouders brengen en halen alléén wanneer echt niet anders kan.
 • Ouders en anderen blijven niet kijken bij de training of het spelen.

Sportaccommodaties
Binnensportaccommodaties zijn gesloten. Zo ook binnen- en buitenzwembaden en fitnessruimtes. Douches, kleedkamers en kantines blijven gesloten.

Toiletbezoek

 • Kinderen gaan thuis naar het toilet voor ze gaan sporten.
 • Indien een kind toch dringend gebruik dient te maken van het toilet, geldt dat een wastafel met stromend water, een zeepdispenser, een afvalemmer en papieren wegwerphanddoekjes aanwezig moeten zijn.
 • Wijs het kind dan op: handen 20 seconden lang met water en zeep wassen, daarna handen goed drogen. Toilet na elk gebruik doorspoelen.

Openbare ruimte
Gebruik van de openbare ruimte voor georganiseerd sporten of spelen, kan alleen na melding bij de gemeente.

Topsport
Dit wordt overgelaten aan de topsporters of topsportverenigingen in overleg met de sportbond en lokale gemeente.

Andere doelgroepen
Voor mensen boven de 18 blijven de maatregelen ongewijzigd.

Reacties