Overvolle wijkmilieuparken leiden tot overlast voor omwonenden

Foto: Twitter Ron de Cock

LEUDAL  – De laatste tijd zijn de wijkmilieuparken in Leudal overvol. Enerzijds door een toestroom aan afval, doordat veel mensen  – nu ze veel thuis zijn – aan grote opruimacties beginnen. Anderzijds wordt, wanneer containers vol zijn of vol lijken te zitten, veel afval helaas ook naast de containers gezet.

Dat levert veel overlast op voor omwonenden, door stank en zwerfafval.

Tips
Uiteraard dienen containers tijdig geleegd te worden. Hier zal de gemeente, samen met RD Maasland, voor zorgen. De gemeente vraagt echter ook om hulp van de inwoners.

  • Als containers vol zijn, neem afval mee terug en biedt dit een andere keer aan, maar zet het niet langs de container.
  • Breng alleen afval dat thuishoort op de wijkmilieuparken. Wat valt onder PMD en wat niet? Bekijk het op de website van RD Maasland of bekijk de handige WEL/NIET-lijst.
  • Gebruik kleine afvalzakken. Vaak worden veel te grote zakken aangeboden, waardoor de containers verstoppen. Containers zijn dan nog niet geheel gevuld maar door verkeerd afval of te grote zakken is de vulopening verstopt en lijkt het alsof de container vol is.
  • Download de gratis app ‘Mijn Afvalwijzer’ in de Google Play Store (Android) of de App store (ios). Naast de actuele afvalinformatie vindt je daar tevens een AfvalABC!

Reacties