Onderzoek van afvalwater heel gebruikelijk om ziekteverwekkers op te sporen

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Er zijn nog altijd mensen die het verontrustend vinden dat het RIVM afvalwater onderzoekt. Het gaat echter om een heel gebruikelijke manier van research.

Door monsters te nemen en deze te onderzoeken, komt men wel vaker meer te weten over ziekteverwekkers die onder de bevolking rondwaren. Die aanpak wordt meer gebruikt, omdat zo’n ziekteverwekker op dat moment (nog) geen ziekte hoeft te veroorzaken, maar zonder dit onderzoek onopgemerkt kan blijven.

Steekproeven
De aanpak wordt ook toegepast om het coronavirus op te sporen. Door afvalwater voortdurend te onderzoeken, kan het RIVM zien hoe de uitbraak van het virus ongeveer verloopt. Dat gebeurt door steekproeven in heel Nederland. Voor alle duidelijkheid: er zijn geen gevallen bekend van overdracht van het virus via drinkwater. De belangrijkste manier waarop mensen besmet raken, is nog altijd doordat druppeltjes met hoesten en niezen in de lucht worden gebracht. Die komen dan via de lucht bij een andere persoon in de buurt terecht. Ook kan het virus op oppervlakken terechtkomen en kan daar enige tijd overleven. Als je zo’n oppervlak aanraakt en daarna met je handen aan neus, mond of ogen zit, dan kan het virus worden overgedragen.

Kraanwater
Het virus is tot nu toe dus niet aangetoond in Nederlands kraanwater. In Nederland bestaat overigens strenge wetgeving om de microbiologische veiligheid van drinkwater te bewaken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met bescherming tegen virussen. Dat is redelijk uniek in de wereld en beschermt ons ook tegen het coronavirus. Denk er wel aan dat je de tap of kraan waar het water uitstroomt niet zomaar aanraakt. Let ook op dat je niet niest of hoest richting het tappunt. En zet de kraan, als het kan, open met schone handen of een schoon papiertje. Dit omdat er virus op oppervlakken kan zitten.

Werken
Mensen die met afvalwater werken worden beschermd door een aantal maatregelen. Uiteraard moeten zij direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dat betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen, zoals beschermende kleding, handschoenen, laarzen en veiligheidsbril of masker.

Reacties