Minder budget en aanscherping voorwaarden Fonds Maatschappelijke Activiteiten

Foto: Pixabay - Skitterphoto (CC0-Public Domain)

LEUDAL – De gemeente stelt voor de jaren 2020 en 2021 een bedrag van 50.000 euro ter beschikking aan verenigingen en stichtingen, voor activiteiten vanuit het Fonds Maatschappelijke Activiteiten (FMA).

Het in het leven roepen van deze regeling is succesvol gebleken. Wel vinden er wijzigingen plaats in vergelijking met voorgaande jaren, met betrekking tot de hoogte van de subsidies en de beoordeling van de activiteiten.

Leefbaarheid
Het FMA biedt verenigingen en stichtingen de kans om activiteiten te ontwikkelen en te bedenken die iets ‘extra’s’ mogelijk maken. Een impuls dus, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ten behoeve van leefbaarheid en verbinding in Leudal. Verwacht wordt dat deze activiteiten een duurzaam karakter hebben, leiden tot verbetering, vernieuwing en Leudal op een positieve wijze op de kaart zetten. Daarvoor is nu dus wel minder budget beschikbaar en voorwaarden worden bovendien aangescherpt. Meer informatie over de wijziging is te vinden op www.leudal.nl.

Reacties