Van bar naar bieten: boeren zoeken thuiszitters om te helpen oogsten

Foto: Pixabay - Couleur (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Ook boeren en tuinders slaan met andere ondernemers de handen ineen, op het nieuwe platform werkenindelandentuinbouw. Het initiatief is ontstaan doordat land- en tuinbouwers door de coronacrisis een tekort aan arbeidskrachten hebben, mede doordat veel landen hun grenzen hebben dichtgegooid. Andere ondernemers, zoals in de horeca, hebben echter geen werk voor hun personeel. Door samen te werken kan het probleem worden opgelost…

Door de verspreiding van het coronavirus en maatregelen die overheden in binnen- en buitenland daardoor moesten nemen, komt de beschikbaarheid van personeel in onder andere de glasgroenteteelt, fruitteelt, akkerbouw, dierhouderijen en in de daaraan gekoppelde afzetketens in het gedrang.

Bundelen
Door de kracht van ondernemers en hun personeel te bundelen kan de oogst doorgaan. Personeel in sectoren die als gevolg van de coronaproblematiek stil zijn gevallen kan goed worden ingezet in de land- en tuinbouw. Hun producten leveren bovendien een essentiële bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van mensen in Nederland, Europa en daarbuiten.

Digitaal prikbord
De website is een soort digitaal prikbord, waarop werkgevers en zelfstandigen zichzelf zichtbaar kunnen maken. ‘We steunen dit initiatief van harte,’ zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid bij LTO Nederland. ‘Ondernemers kunnen elkaar rechtstreeks benaderen om zo onderling hun samenwerking af te stemmen. Bovendien werken we samen met het UWV, dat deze website onder werkzoekenden zal verspreiden.’ Ook de Algemene Bond van Uitzendondernemingen en de brancheorganisatie NBBU die de belangen behartigt van meer dan 1200 dienstverleners in de flexbranche zullen de site in hun ledennetwerk onder de aandacht brengen. Er is daarnaast een Taskforce Arbeid opgericht die in nauw contact staat met organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de knelpunten die de land- en tuinbouw momenteel tegenkomt.

Reacties