Integrale aanpak energiebesparing woningen en bedrijven

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – Het energiebeleid van de gemeente Leudal heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op de grootschalige opwekking van duurzame energie. In 2019 heeft dat onder meer geleid tot het verlenen van vergunningen voor windparken in Heibloem en Neer.

Nu heeft de gemeente de wens om tot een meer integrale aanpak voor energiebesparing te komen, bij woningen en bedrijven. Daarvoor is ook extra geld gereserveerd. De aanpak bestaat uit vijf pijlers.

 • Pijler 1-Transitievisie warmte
  Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een Transitievisie warmte klaar hebben, met daarin voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting. Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan, dat alle partijen houvast geeft voor de planning. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat er in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt.
 • Pijler 2-Zon op daken
  Volgens de landelijke Klimaatmonitor is in Leudal 14 procent van de daken voorzien van zonnepanelen. Ervan uitgaande dat tenminste 50 procent van de daken geschikt zijn, is er dus nog veel potentie op daken die nog onbenut blijft. Om dit te stimuleren is het project Zon op daken gestart, om woningeigenaren, bedrijven en ook maatschappelijk vastgoed te stimuleren om zonnepanelen op hun dak te leggen.
 • Pijler 3-Energiecharter bedrijven
  MKB Limburg heeft werkveld energie van SML benaderd om een energiecharter voor bedrijven op te stellen, om midden-en klein bedrijven te stimuleren energie te besparen. Bedrijven gebruiken in Nederland nog altijd de meeste energie. Het gaat hier vooral om MKB bedrijven te adviseren en te stimuleren ook te gaan besparen. Dit loopt naast het toezicht door de RUD op energiebesparende maatregelen, die bedrijven in het kader van de Wet milieubeheer al verplicht zijn om te nemen.
 • Pijler 4-Regeling reductie energieverbruik
  Het doel van deze regeling is om huiseigenaren te helpen hun energiekosten te verlagen en hun wooncomfort te verbeteren door energie te besparen.
 • Pijler 5-Energieloket
  Voorlichting over energiebesparende maatregelen, subsidies en het vergroten van het bewustzijn van de noodzaak tot energiebesparing, is al jarenlang een belangrijk thema. Een energieloket is daarin een belangrijk instrument. Leudal maakt samen met Nederweert en Weert gebruik van het Duurzaam Bouwloket: hier is heel veel informatie terug te vinden over energiebesparing.

Reacties