Onderzoek naar mogelijkheid bijzondere woonvorm

Foto: Pixabay - StockSnap (CC0-Public Domain)

LEUDAL – Het jaar 2020 wordt gebruikt om te onderzoeken of het haalbaar is om in Leudal een woonvorm te realiseren waarin ouderen en mensen met een functiebeperking kunnen wonen, samen met mensen die bereid zijn iets voor een ander te betekenen.

Dat zijn de gemeente Leudal, burgerinitiatief Wonen Leudal en woningcorporatie Wonen Limburg met elkaar overeengekomen.

Minder eenzaam
De drie partijen tekenden maandag een intentieovereenkomst. Wethouder Arno Walraven (Samen Verder) ziet een dergelijke woonvorm als kansrijk en bovendien passend in het coalitieakkoord: ‘Deze manier van samenwonen zorgt ervoor dat bewoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen en zich minder snel eenzaam zullen voelen.’
Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit drie fases. Peter Naaijkens, secretaris-penningmeester van Wonen Leudal daarover: ‘Eerst organiseren we thematische bijeenkomsten, waarin de toekomstige bewoners hun ‘woondromen’ kunnen aangeven. Vervolgens maken we, op basis van deze input, een programma van eisen voor de locatie en bebouwing. En tot slot bekijken we of het woonconcept financieel en sociaal gezien haalbaar is.’

Kennis en kunde
Aan het einde van dit jaar moet duidelijk zijn of een dergelijk project in de gemeente Leudal te realiseren is. Volgens Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg, gaan de partijen samen op zoek naar toekomstige bewoners die actief betrokken willen worden bij het vormgeven van dit woonconcept. Wonen Limburg staat vaker samenwoonprojecten van particuliere initiatiefnemers bij met kennis en kunde, zoals ook de wooncoöperatie Stichting Wonen Ell.

Reacties