Dienstverlening gemeente Leudal is verbeterd, maar het kan sneller

Foto: John Hölsgens

LEUDAL – In oktober vorig jaar is opnieuw onderzoek gedaan naar de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening in en door de gemeente Leudal.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat inwoners ervaren dat die dienstverlening de afgelopen twee jaar in positieve zin veranderd is, maar dat er altijd wel verbetering mogelijk is. Aan de hand daarvan zijn nieuwe actiepunten geformuleerd.

Breedte
Voor het onderzoek werden twee vragenlijsten uitgezet. Eén algemeen onderzoek onder inwoners naar dienstverlening in de breedte – van balie tot onderhoud van straten en stoepen)- en één onderzoek specifiek voor de inwoners én andere afnemers die gebruik hebben gemaakt van procesmatige diensten van de gemeente, zoals een vergunningaanvraag of aanvraag in het kader van participatiewet.

Meedenken
Er blijkt nu een stijging waarneembaar van 16 procent op het gebied van ‘meedenken met de inwoners’ en een stijging van 14 procent als het gaat om ‘de professionaliteit van de organisatie’. De baliediensten werden in 2019 met een 7.5 gewaardeerd. Dit is hoger dan in 2017, toen de diensten nog werden gewaardeerd met een 7.1. Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. Het oordeel over BSGW, in verband met uitbestede belastingaangelegenheden, is een vol punt gestegen naar een 6.7.

Verbetering
Verbeterpunten liggen onder andere op het gebied van verdere digitalisering, snelheid en de informatievoorziening. Inwoners beoordelen het onderhoud van groenvoorzieningen, straten en stoepen respectievelijk met een 4.5 en een 4.9. Ook het proces van het aanvragen van een (omgevings)vergunning kan beter. Het uiteindelijke resultaat wordt gewaardeerd, maar de snelheid van handelen en de informatie voorafgaand aan en tijdens het proces, laten te wensen over. Daarnaast vinden inwoners dat meldingen over de openbare ruimte beter afgehandeld moeten worden. Deze meldingen worden gedaan via de speciale app ‘MijnGemeente’, de website of telefonisch. De afhandeling van overlastmeldingen scoort momenteel nog een 4.7. ‘Het onderzoek geeft goed weer waar we ons als gemeente in hebben verbeterd en wat nog beter kan’ zegt wethouder Backus (Ronduit Open). Aan de hand van het onderzoek zijn dan ook verbeteracties opgesteld. Het is de bedoeling dat die verbeteracties het komend jaar verder worden uitgewerkt.’

Reacties